Wat is dividend en waarom is het zo lucratief?

Dividendaandelen zijn een belangrijk onderdeel van de portefeuille van elke belegger. Het is populair onder jong én oud. Dividendaandelen spelen dan ook een rol in elke portefeuille, ongeacht de leeftijd van de belegger of de financiële omstandigheden. Wat is dividend precies en waarom is het zo lucratief?

Wat is een dividend?

Een dividend is een deel van de winst van een bedrijf dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Het wordt gewoonlijk per kwartaal als bonus aan investeerders uitgekeerd.  Een dividend is in feite contant geld in jouw zak. In tegenstelling tot de aandelenkoers, die van dag tot dag kan veranderen, ligt het uitkeren van een bepaald dividend vast.

Waarom zijn dividenden zo lucratief?

Wanneer de dividenden van aandelen worden herbelegd, vergroot je het aantal aandelen dat je bezit.Hoe meer aandelen je hebt, hoe groter toekomstige dividenden mogelijk zijn. Oftewel: door dividenden te herbeleggen vergroot je mogelijk jouw rendement. Dit maakt ze een zeer lucratieve optie voor beleggers. Het is dan ook geen verrassing dat dividenden erg in trek zijn bij lange termijn beleggers.

Profiteer van de groei van een onderneming

Dividenden zijn een manier voor aandeelhouders om te profiteren van de groei van een onderneming. Deze groei gaat verder dan de stijging van de aandelenkoers. Dit delen van de rijkdom kan in twee vormen plaatsvinden: contant dividend of stockdividend. Contante dividenden komen het meest voor. Dit dit zijn contante betalingen die per aandeel aan beleggers worden gedaan.

Veel waardepotentie

Dividendaandelen profiteren vaak van hogere opbrengsten dan obligaties wanneer de rentetarieven laag zijn. Tegelijkertijd hebben ze veel potentie als het aandeel in waarde stijgt. Zelfs wanneer de prijs daalt, kan het dividend het verlies voor een portefeuille beperken. Wanneer je dividenden herbelegt krijgt je dus met een lagere aandelenkoers meer aandelen per dividend. Ook op die manier zijn dividenden dus zeer lucratief.

Hoe werkt een dividend precies?

Een praktijkvoorbeeld maakt duidelijk hoe contant dividend precies werkt. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een dividend van 20 cent per aandeel betaalt, ontvangt een investeerder met 100 aandelen voor 20 euro aan contanten. Stockdividenden zijn een procentuele toename van het aantal aandelen in bezit.

Wanneer je als belegger 100 aandelen bezit en het bedrijf 10% stockdividend uitgeeft, heb je na het dividend 110 aandelen. Dividenden zijn trouwens niet gegarandeerd. In tegenstelling tot een obligatie, die een gecontracteerd bedrag moet betalen of in gebreke blijft, kan de raad van bestuur op elk moment beslissen om het dividend te verlagen of zelfs te elimineren.

Waarom investeren mensen in dividendaandelen?

Hoewel dividenden niet zijn gegarandeerd, vertrouwen veel beleggers erop als bron van inkomsten. Omdat bedrijven hun dividend op verschillende tijdstippen uitkeren, kunnen gepensioneerden bijvoorbeeld een schema opstellen om elke maand van het jaar een dividendcheck te ontvangen. Ondertussen kunnen jongere beleggers – die het inkomen nu misschien niet nodig hebben – die dividenden onmiddellijk aan het werk zetten in hun portefeuilles door ze opnieuw te beleggen.

Waarom betalen bedrijven dividend?

Omdat dividenden doorgaans een teken zijn van financiële gezondheid, kan een bedrijf ze aanbieden om investeerders aan te trekken en de aandelenkoers op te drijven. Een bedrijf dat zich committeert aan het uitkeren van dividend is vaak een kwalitatief beter en stabieler bedrijf. Over het algemeen betalen bedrijven dividenden wanneer er geld overblijft na dekking van de bedrijfskosten en herinvestering van het bedrijf. Dat is de reden waarom volwassen bedrijven, die minder kapitaalherinvestering nodig hebben, eerder een dividend uitkeren. Als gevolg hiervan zullen ze hun jaarlijkse dividend gaan verhogen om hun winst te delen met hun aandeelhouders.

Hoe zit het met dividend en belasting?

Herinvesteringsplannen voor dividend automatiseren het bovenstaande proces voor jongere beleggers. Maar zelfs wanneer je dividenden herbelegt, worden ze nog steeds belast in het jaar dat je ze ontvangt. Dividenden op een rekening met een aantal belastingvoordelen, zoals een individuele pensioenrekening, vormen de uitzondering. Daar groeit het geld belastingvrij totdat het wordt opgenomen.

Hoe kies je de juiste dividendaandelen?

Beleggers zien het dividend vaak los van de ups en downs van de aandelenmarkt. Toch zijn ze meer met elkaar verbonden dan de meeste mensen beseffen. Het dividendrendement en aandelenkoers bewegen in tegengestelde richting. Op het moment dat de aandelenkoers daalt, zoals vaak het geval is wanneer een bedrijf in financiële problemen verkeert, stijgt het dividendrendement.

Hoeveel moet je investeren in dividendaandelen?

Jouw risicotolerantie, tijdsbestek voor investeringen en inkomstenbehoeften bepalen het exacte portefeuillepercentage dat je aan een dividendstrategie wilt toewijzen. Onthoud dat dividendaandelen geen obligaties zijn die het rendement van jouw hoofdsom garanderen. Net als elk aandeel zijn dividendaandelen onderhevig aan markt- en bedrijfsspecifieke risico’s. Bovendien lopen dividendaandelen een renterisico. Wanneer de rentetarieven stijgen wisselen sommige beleggers dividendaandelen in voor het gegarandeerde inkomen van obligaties. Daardoor dalen de dividendkoersen.

Vermijd deze veelvoorkomende fout

Helaas gaan genoeg beleggers in dividendaandelen regelmatig de fout in. Ze kiezen bijvoorbeeld bedrijven met onbetrouwbare dividenden omdat men zich alleen op het mogelijke dividendrendement focust. Dit terwijl een bedrijf natuurlijk veel meer is dan dividend alleen. Als investeerder moet je je dan ook concentreren op de veerkracht van het bedrijf.

Doe altijd onderzoek naar de onderneming. Wat wil het in de toekomst bereiken? In hoeverre wil het groeien? Dit zijn slechts enkele vragen die je moet stellen tijdens het onderzoek. Daardoor krijg je een beter beeld van een bedrijf én mogelijke rendementen van dividendaandelen.

Tip: kijk naar het totaalrendement

Beleggers die alleen naar het dividendrendement kijken missen soms het grote plaatje. Let daarom altijd op het zogeheten totaalrendement, oftewel de stijging van de aandelenkoers en uitgekeerde dividenden. Om bedrijven te vinden die goede vooruitzichten op totaalrendement hebben, dien je na te denken over de vraag waardoor het bedrijf van een bedrijf kan groeien. Groei van het bedrijf betekent immers groei van het dividend.

Hoe bepaal je het totaalrendement?

Het bovengenoemde proces, de manier waarop je het totaalrendement bepaalt, verschilt in feite niet veel van het vragen om een hypotheek aa de bank. Een geldschieter zoals de bank kijkt naar jouw bankafschriften en loonstrookjes om te bepalen hoeveel contant geld er binnenkomt en je in staat bent om jouw hypotheek te betalen. Beleggers doen bijna hetzelfde, door de financiële overzichten van een bedrijf lezen om te bepalen hoe de onderneming het dividend financiert en of het zich kan veroorloven om het te blijven betalen.

Plaats een reactie